Автобиография

Няколко думи за мен и професионалната ми насоченост през годините
прочети по-долу или свали тук :

ОБРАЗОВАНИЕ

2010-до сега ПУ "Паисий Хилендарски”, България

Докторант: Научна специалност 01.01.12. ИНФОРМАТИКА (тема на дисертационния труд: "Инструменти за мултимедийни интерактивни интерфейси на информационни системи").

2000-2005 ПУ "Паисий Хилендарски”, България

- Maгистър: Софтуерни технологии, профил Информатика.
дипломна работа “CMS система за изграждане на офис уеб сайтове”
Дипломирала се с успех: 6.00

- Бакалавър: Информатика
дипломна работа “CMS за разработка на интерфейса за уеб-ориентирани Информационни системи”
Дипломирала се с успех 5.78

1995-2000 СОУ "Христо Проданов", гр. Карлово
Специалност: "Мениджмънт и маркетинг с разширено изучаване на Английски език"

Дипломирала се с успех 6.00

ПОСТИЖЕНИЯ

Представяне на училището и след това на университета на национални състезания. През 1993 и 1994 година спечелила 2-ро място на ОБЩИНСКАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА. През 2000 печели 1-во място на конкурса за “Най-добър компщтърен плакат” на СОУ "Христо Проданов"

ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

2010-до сега преподавател на непълен щат в ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ: “Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения ” .

2010-до сега Уеб и Графичен дизайнер-разработчик в m+w Medianetworks

2010-2010 Уеб и Графичен дизайнер в „Golden Triangle Be Ge” Ltd.

2007-2010 Уеб и Софтуерен GUI дизайнер и разработчик в „Apt Systems” Ltd и "Ekont Management", Ltd

2003-2007 Графичен и Уеб GUI дизайнер в Студио “Пиксел” ООД, специалист "Предпечат"

2001-2002 Лекции на тема "Технологии за предпечат и принт дизайн" в ПУ "Паисий Хилендарски"

2003-2004 Факултативен курс за “Flash и ActionScript MX”, ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ

2004-2005 Факултативен курс за “Flash 2004 Professional и ActionScript MX 2004”, ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ

2007-2008 Факултативен курс за “Flash 8” и “ActionScript 2.0”, ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ

2001-2003 Графичен и Уеб GUI дизайнер в Студио “GONG” Ltd, преименувано на “EXART”. Специалист "Предпечат".

ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ПРИ РАБОТА С ПРОЕКТИ

- Интернет:

Изграждане на интерфейси за различни типове уеб сайтове: магазини, лични сайтове, корпоративни сайтове, CMS системи и SEO оптимизации. Използвани технологии: Microsoft .NET Framework, ASP.NET, HTML, XHTML, JavaScript, Cascading Style Sheets, Adobe Flash, ActionScript.

Изграждане на интерфейси за уеб-базирани приложения: 1. Приложения в областта на Data Quality за Американса Outsourcing компания. Кратко описание: Проектите са разработени с ASP.NET и C#. 2. OnimaSoft приложение за науката Онимастика.

Изработка на Flash банери.

SEO (Search Engine Optimizations) работа

Desctop приложения:

- GUI разработка на голям quality data проект за American Outsourcing company (3-години разработка: икони, форми, останалите GUI елементи)
- GUI разработка на ERP софтуер за хипермаркети Алати
- GUI разработка на софтуер за доставки за хипермаркети Алати с WPF-технология
- GUI разработка на SF Finance бизнес софтуер (WinForms)
- GUI development of AgroStar business software (WinForms)

УМЕНИЯ

Езици за програмиране

WPF XAML, JavaScript, CSS, DHTML, ActionScript, HTML 5, (partly C#, PHP)

Операционни системи:

MS-DOS, Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/VISTA/7, MacOS, Linux

Технологии:

WEB Development, ASP.NET, JSP, PHP, AJAX, FLASH, FLEX, SILVERLIGHT

Relational databases, MySQL, MS SQL

Component Libraries .NET, ActiveX , COM

Structural и Object Oriented Programming and Design with UML, design patterns

XML-RPC, SOAP, basic Enterprise Java Beans, CORBA, WAP

Програми:

Adobe Flash, Dreamweaver, Corel Draw, Corel Photo Paint, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator and InDesign, Quark Express, MS Office, Open Office, Microsoft Expression Studio: Blend, Media, Microangelo Studio (for icons)

Езици:

Bulgarian (native)
English, Russian (verbal and writing)

Опит в разработката и поддръжката на софтуерни интерфейси

Графичен дизайн, Уеб, Печат & Предпечат

ПО-МАЛКО ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР

JBuilder, Microsoft Visual Studio, FrontPage, UltraDev. Adobe FlexBuider, PageMaker, InDesign

ПРИЛОЖЕНИЕ

Диплома за участие в Балканската олимпиада по Информатика BOI 2004

Диплома за отличен успех от Бакалавърската степен.

Диплома за отличен успех от Магистратурата.

Диплома за участие в ежегодишната конференция на (УчИМИ) като научен ръководител на Владимир Темелков през 2005.

Намери ме тук: Намери ме във Facebook